PRIRODNI PLIN

Prirodni plin je fosilni izvor energije koji se formirao duboko ispod zemljine površine. Prirodni plin sadrži veliki broj različitih spojeva. Najveći udio u sastavu prirodnog plina ima metan, spoj s jednim atomom ugljika i četiri atoma vodika (CH4). Prirodni plin također sadrži manje količine tekućina prirodnog plina (NGL, koje su također tekućine ugljikovodičnih plinova), te ne-ugljikovodičnih plinova, poput ugljičnog dioksida i vodene pare. Prirodni plin koristimo kao energent, gorivo i za proizvodnju raznih materijala i kemikalija.

Kako je nastao prirodni plin?
Prije stotinu milijuna godina i tijekom dugih razdoblja, ostaci biljaka i životinja (poput dijatomeja) izgrađeni su u debelim slojevima na površini zemlje i dnu oceana, ponekad pomiješani s pijeskom, muljem i kalcijevim karbonatom. Vremenom su ti slojevi zatrpani pijeskom, muljem i stijenama. Tlak i toplina promijenili su dio ovog materijala bogatog ugljikom i vodikom u ugljen, dio u naftu, a dio u prirodni plin.

Gdje se nalazi prirodni plin?
Na nekim se mjestima prirodni plin pomaknuo u velike pukotine i prostor između slojeva stijena. Prirodni plin koji se nalazi u ovim vrstama formacija ponekad se naziva konvencionalni prirodni plin. Na drugim mjestima, prirodni plin se nalazi u sićušnim porama unutar nekih formacija škriljevca, pješčenjaka i drugih vrsta sedimentnih stijena. Ovaj prirodni plin naziva se plin iz škriljevca, a ponekad se naziva i nekonvencionalnim prirodnim plinom. Prirodni plin se također nalazi otopljen u nafti. Taj prirodni plin naziva se kaptažni plin. Nalazišta prirodnog plina nalaze se na kopnu, moru i duboko pod oceanskim dnom.

Prirodni plin je jedini izvor energije kojem energetska transformacija nije potrebna.

Što je LNG?

Ukapljeni prirodni plin (LNG) je prirodni plin koji se pothlađivanjem na  oko -160 °C pretvara u tekuće stanje (ukapljuje). Volumen prirodnog plina u tekućem stanju je oko 600 puta manji od volumena u plinovitom stanju. Ovaj proces ukapljivanja, omogućuje transport prirodnog plina na mjesta do kojih plinovodi prirodnog plina ne dopiru.

Tamo gdje cjevovodi za prirodni plin nisu izvedivi ili ne postoje, ukapljeni prirodni plin način je dobave prirodnog plina iz proizvodnih regija na tržišta potrošnje.

Postrojenja za ukapljivanje i izvoz LNG-a primaju prirodni plin cjevovodom i ukapljuju ga za transport posebnim LNG brodovima ili tankerima. LNG se prevozi tankerima koji imaju hlađene (kriogene) spremnike. LNG se također transportira u manjim spremnicima koji se mogu postaviti na brodove i kamione.

Na uvoznim terminalima (prihvatni terminali za regasifikaciju – ponovno uplinjavanje), LNG se iskrcava s brodova i skladišti u kriogenim spremnicima prije nego što se vrati u plinovito stanje. Nakon regasifikacije, prirodni plin se transportira plinovodima plina do krajnjih kupaca – industrije, plinskih elektrana, te stambenih i komercijalnih kupaca.