DOKUMENTI I POVEZNICE

S ciljem usklađivanja sa praksom u zemljama članicama EU vezano uz obračun isporučene energije plina mijenjaju se uvjeti obračuna, a time i naplate isporučenog plina. Prilikom obračuna plina, umjesto do sada korištene donje ogrjevne vrijednosti plina Hd (engl. Net Calorific Value of gas – NCV) od 1. listopada 2022. počinje se primjenjivati gornja ogrjevna vrijednost plina Hg (engl. Gross Calorific Value of gas – GCV). Obračun plina korištenjem gornje ogrjevne vrijednosti Hg dovesti će do pojednostavljenja postupka trgovine plinom i zakupa kapaciteta, omogućavanja jednostavnije integracije Republike Hrvatske u regionalno tržište plina, kao i smanjenje mogućnosti pogrešaka kod preračunavanja energije plina.

Više informacija o načinu obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti dostupno je na:

https://www.hera.hr/hr/docs/2022/Priopcenje_2022-09-20.pdf

link

POVEZNICE